Centrum voor ambachten in Deventer


In de uiterwaarden van de IJssel, dichtbij de stad Deventer is een centrum voor ambacht voorzien. Een oude landweg die in onbruik is geraakt en leidt door een productiebos geeft toegang tot het centrum. De weg eindigt op een open plek in het bos waar een muur in rammed earth (gestampte aarde) de entree aankondigt.
Het ensemble van gebouwen is gestructureerd rond twee erven, daaromheen zijn de private en publieke functies geordend, waardoor ze op natuurlijke wijze naast elkaar kunnen bestaan.
Het eerste erf heeft het karakter van een binnenhof. Ten westen van dit meest publieke erf ligt de centrale eetruimte met gedeelde keuken. Het gebouw ten zuiden huist een kleine winkel met café, de bibliotheek en de ateliers voor verschillende ambachten. De ateliers kijken uit over de uiterwaarden en hebben de ruimte om buiten dingen te maken en te bouwen.
Het tweede erf is ontworpen als een omsloten tuin met een kas ten noorden van de tuin en ten zuiden een opslag en voorzieningen ten behoeve van de landbouw. Drie woonhuizen van het permanente personeel zijn aan de perimeter van het ensemble gepositioneerd, en een apart gebouw in het bos biedt plek aan acht tijdelijke residenten.

Locatie:
Deventer (NL)
Programma:
Centrum voor ambachten en woningen
Opdrachtgever:
Privaat
Status:
Schetsontwerp